Hoe blijf je fijne partners tijdens rouw

Begrip heeft ieder mens nodig in zijn leven. Een misverstand is dat als je iemand begrijpt je het er ook mee eens zou moeten zijn. Niets is minder waar, waar het om gaat is dat je je partner blijft volgens in zijn belevingswereld, zodat je weet wat er in hem/haar omgaat zodat je de reacties kunt plaatsen. Je hoeft het niet eens te zijn met de ander om hem/ haar toch te kunnen begrijpen.

 

Een aantal handreikingen voor partners

 

-     Blijf elkaar steunen, blijf bereid om te luisteren, ook na langere tijd en zelfs naar                    hetzelfde verhaal.

-     Blijf zelf ook delen wat er in je omgaat.

-     Bedenk dat jullie beide iemand verloren hebben die onvervangbaar is en daarom het            verdriet lang kan duren.

-     Vermijd opmerkingen die het verdriet bagatelliseren of het gevoel geven dat iemand er

      te lang in blijft hangen. Geef ruimte voor de eigen belevingswereld.

-     Geef geen ongevraagde adviezen, het kan soms al teveel zijn om iéts te moeten doen.

-     Probeer de emoties en het gedrag van je partner in de context van de rouw te zien en          heb geduld met de duur van het verdriet.

-     Blijf accepteren dat ieder op zijn/haar eigen wijze rouwt en word niet boos of geïrriteerd        als de rouwende niet doet wat ú goed acht. Er bestaat immers geen juiste manier van            rouwen.

-     Blijf navraag doen naar wat de ander, verdrietig, boos, blij en bang heeft gemaakt en            nog maakt.

-     Vraag en luister naar de veranderde wereld en belevenissen van je partner.

-     Vraag en probeer aan te geven, waar jezelf en je partner behoefte aan heeft.

-     Vraag je partner of deze zo nu en dan iets met je wil ondernemen. Samen een nieuwe          manier van omgang en leven opbouwen is uiterst belangrijk.

 

Gezins/partner rouw wordt in belangrijke mate bepaald door de normen en waarden die in het gezin/de relatie gelden, deze bepalen of alle gezinsleden/de partners evenredig veel ruimte krijgen om de rouw te uiten.